IDEA Pyrzyckich Spotkań z Folklorem

Pyrzyckie Spotkania z Folklorem, to wyjątkowa edycja festiwalu, która jest umiejscowiona w najbardziej rozpoznawalnym miejscu miasta, przy historycznych murach obronnych sięgających swoją historią do czasów średniowiecza i 1263 roku.

Pomysł realizacji przedsięwzięcia powstał na bazie organizowanych cyklicznie od 1980 r. Pyrzyckich Spotkań z Folklorem. Wydarzenie doskonale wpisuje się w potrzeby publiczności i z roku na rok gromadzi coraz to większą grupę odbiorców, którzy w ten odmienny sposób pragną spędzić swój wolny czas. Pyrzyce, folklor, korowód, zespoły ludowe to rozpoznawalne dla tego wydarzenia słowa klucze w całym regionie i w Polsce.

Od strony merytorycznej to rewitalizacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego w dziedzinie praktykowania i kontynuacji tradycji, zakładająca ożywienie, popularyzację i aktywizację grup kultywujących tradycje ludowe w zakresie tańca, muzyki i śpiewu, rękodzielnictwa i rzemiosła, regionalnych potraw kulinarnych w duchu wzajemnego zrozumienia i poszanowania własnej tożsamości, ze szczególnym uwzględnieniem przemian zachodzących we współczesnej twórczości ludowej, jak również zachowanie tradycyjnego przekazu ludowego i jego archiwizacja za pomocą technik audiowizualnych oraz tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej.

Ze względu na rosnące zainteresowanie bezpośrednich uczestników, jak i społeczności zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz licznie odwiedzającej region społeczności niemieckiej (teren przygraniczny, partnerstwa niemieckie) rozszerzono formułę imprezy, prezentując obok dorobku zespołów i kapel folklorystycznych jak również wyrobów rękodzieła, rzemiosła i tradycyjnej sztuki kulinarnej.

Projekt ma charakter zarówno plenerowy (scena koncertowa na placu przy Murach Obronnych, korowód ulicami miasta, Miejski Park), jak i stacjonarny (wnętrza Pyrzyckiego Domu Kultury, Szpitala Powiatowego, przedszkoli, Kościoła, Muzeum Ziemi Pyrzyckiej, Siedziby Stowarzyszenia Romów – Patra itd.).

Festiwal rozwinął się również programowo w okolicznych gminach. W tym roku dołączyło ich 7 – tworząc satelitarny system połączeń.